Pódium

Schematické uspořádání aparatury na pódiu, výsledné rozestavení závisí na konkrétním prostoru.

stageplan

Legenda

Hlasy: 1x mikrofon - 1.kytara

M1, M2, M3, M4 - kanály odposlechů (v nouzovém případě postačí jen dva)
G1 - 1. kytara
G2 - 2. kytara
B - basová kytara
HH - hi-hat
C - crash
R - ride
S - snare
T1, T2, FT - tomy
BD - bass drum